Milieuadviesraad Aalter

Stel je kandidaat voor de milieuadviesraad


De milieuadviesraad adviseert het gemeentebestuur over het te voeren milieu- en natuurbeleid. De raad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak en in het stimuleren van het maatschappelijke debat met betrekking tot het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

Samenstelling

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad.


Vergaderingen

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 vaste leden van de Aalterse milieuraad. Zij komen periodiek samen in het gemeentehuis. Allerhande thema's worden op deze vergaderingen behandeld. Adviezen worden voorbereid en de algemene vergaderingen of ook wel de 'open milieuraden' genoemd, worden er voorbereid.

Open milieuraad

Tijdens de open milieuraden zijn (zoals de naam reeds doet vermoeden) alle inwoners welkom. Deze vinden plaats in het ontmoetingscentrum Kerkem (Rerum Novarumstraat 24, Aalter). Vaak wordt een spreker uitgenodigd om de meest interessante en actuele milieuthema's te verduidelijken. Hier worden ook de adviezen bekrachtigd vooraleer deze worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen. De open milieuraden worden steeds aangekondigd op deze pagina en in het gemeentelijk infoblad TotAalter.

Activiteiten

De Aalterse milieuraad organiseert nu en dan activiteiten die toegankelijk zijn voor alle inwoners van Aalter.

Contact