vzw De tuin van OZ

Een groot deel kinderen heeft af en toe nood aan extra ondersteuning wanneer ze dreigen vast te lopen binnen het onderwijs of thuiscontext omwille van psychische-, emotionele- of ontwikkelingsproblemen.

In vzw 'De tuin van Oz' willen we kinderen en jongeren emotioneel te versterken om aansluiting te vinden binnen de schoolse context of de overbrugging naar professionele hulp haalbaar te maken voor het kind en zijn context.

 We wensen elk kind dat moeilijk of niet tot leren komt in de schoolse situatie een plek te bieden waar het ruimte en rust krijgt om het hoofd even leeg te maken, om de zorgen even te vergeten en om kleine stapjes te zetten in de ontwikkeling. 

De focus ligt op welbevinden en persoonlijke ontwikkeling:
We willen de kinderen sterker maken door met hen aan de slag te gaan via o.a. AAA (Animal assisted activities) en AAE (Animal assisted education),  en seizoensgebonden activiteiten in de tuin.

Daarnaast hopen we volwassenen te sensibiliseren om tijdig signalen op te pikken van onwelbevinden zodat kinderen/jongeren snel een extra ondersteuning krijgen om hun plaats in de samenleving te behouden.

Adres

Adres
Biesemgoedstraat  30, 9880Aalter
GSM
0479 50 21 78
E-mail
info@detuinvanoz.be
Website
https://www.detuinvanoz.be/

Contact

Monsieur

Adres
Katrijn , 9880Aalter
GSM
0479 50 21 78
E-mail
monsieurkatrijn@gmail.com