Gemeentelijke Feestraad Ursel

De gemeentelijke feestraad heeft als doel:

Samenwerking tot stand brengen onder de verenigingen en horeca voor het inrichten van gemeentelijke feestvieringen waaronder kermis en koersen, ...

De feestraad zorgt hierbij voor materiële en financiële ondersteuning.