WED Aalter

Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering.
Psychische kwetsbaarheden bespreekbaar maken door eigen ervaringen te delen met lotgenoten. De groep komt maandelijks samen in het gebouw van De Toevlucht in de Sint-Jozefstraat. Op 2/12/21 is een lezing gepland door Dr. Antonio Gazziano met als titel "Burn Out versus Depressie". Er wordt jaarlijks een lezing ingepland.