Vormselcatechese Aalter

Wij zorgen voor activiteiten om jongeren (de vormelingen) samen met hun ouders te
begeleiden naar het sacrament van het vormsel. Het uitgangspunt van de
vormselcatechese is om de vormelingen te laten ervaren wat "geloven" kan
betekenen. ln de catechese gaat het vooral om "de beleving". Dit doen we met
spelletjes, door creatief bezig te zijn, door hen uit te nodigen om zich ten dienste te
stellen van de anderen, door op stap te gaan...
Dit gebeurt zowel in kleine groepjes, als met de volledige groep vormelingen.