Turn- en dansclub Aphrodite

Jongens en meisjes van ongeveer 3 jaar en volwassenen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden op een recreatieve manier waarbij evenwicht wordt nagestreefd tussen inspanning, ontspanning en plezier waarin éénieder zich "VIP" voelt, ook personen met een beperking.