Handelsbelangen Lotenhulle Poeke

Het samenbrengen van zoveel mogelijk zelfstandig ondernemers uit Lotenhulle en Poeke (qua huisvestiging of professioneel adres) met de bedoeling om onze sociale contacten te onderhouden en de belangen te behartigen.