Buurtcomité Aalterveld

De vereniging heeft tot doel – zonder commerciële, religieuze of politieke achtergrond, het
woon – en leefklimaat in de buurt aantrekkelijker te maken voor elke bewoner. Dit wil de
vereniging bereiken door onder andere buurtactiviteiten te organiseren, de sociale contacten
te versterken en buurtinformatie te verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend en
dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. Onder buurt dient te worden verstaan de
wijk in Aalter waartoe volgende straten behoren: Aalterveld, Bosheide, Grote Ganzeplas en
Ganzeplas.

Adres

Contact

Olivier Vanneste