Aalternatief

Met Aalternatief willen we een eigen plek creeren voor onze kinderen na hun schooltijd. Een warme en veilige thuis voor jongeren onder elkaar, met de nodige professionele zorg. We kiezen voor een aangepaste, rolstoeltoegankelijke en eigentijdse woonst centraal in Aalter. Onze jongeren kunnen zich er integreren en actief deelnemen aan het lokaal leven.

Bovendien willen we dat onze jongeren hun dag op een zinvolle manier kunnen invullen en dat ze hierin gestimuleerd worden. Elk kind heeft eigen interesses en capaciteiten, maar ook eigen specifieke noden op vlak van zorg en begeleiding. Daarom kan enkel maatwerk ervoor zorgen dat iedere jongere alle kansen krijgt om zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Ons innovatief project moet zorgen voor voldoende prikkels en gezonde afwisseling in de dagbesteding.

Met Aalternatief nemen wij, ouders, de toekomst van onze kinderen in eigen handen. Dit betekent dat we de regie willen voeren over de opstart en realisatie van ons woonzorgproject, en nadien ook willen waken over de continuïteit. Op die manier willen we de levenskwaliteit van onze kinderen (blijven) garanderen.