Femma Bellem

Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.
Om dat te realiseren zet de vereniging in op:
Ontmoetingskansen creëren en gemeenschapsvorming stimuleren.
Vorming aanbieden, die vrouwen bewust maakt, hun houding beïnvloedt en inzet stimuleert,
zowel in hun persoonlijke als in hun maatschappelijke leven.
Vertegenwoordigen, belangen behartigen, beïnvloeden en actie voeren, individueel en in groep,
op alle domeinen die vrouwen aanbelangen, om de samenleving mee op te bouwen.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.


Adres

Adres
Moerstraat 6, 9881Bellem
Tel.
093748027
E-mail
femmabellem@hotmail.com

Contact

Vansevenant Joke

Adres
Moerstraat 6 , 9881Bellem
Tel.
093748027
E-mail
joke.bellem@telenet.be

Voorzitter

Maes Martine

Secretaris

Joke Vansevenant

Adres
Moerstraat 6 , 9881Bellem
Tel.
093748027
E-mail
joke.bellem@telenet.be