Pecora Cycling Club

- De wielersport promoten om zo mensen ertoe aan te zetten om op een gezonde en aangename manier aan lichaamsbeweging te doen

- Het inrichten van alle welkdanige sportieve, recreatieve en culturele activiteiten in de ruimst mogelijk zin, ten behoeve van de leden en hun familie

- De organisatie van de deelname van de leden aan wielerwedstrijden en recreatieve tochten

- Contacten en samenhorigheid bevorderen tussen de leden van huidige vereniging zonder winstgevend doel en belangstellenden uit gelijkaardige verenigingen

- Het opmaken, uitgeven en verdelen van informatie ter bekendmaking van de werking van de VZW

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen

Adres

Adres
De Wijngaard 8, 9910Knesselare
GSM
0476 71 21 61
E-mail
info@pecora.cc
Website
www.pecora.cc

Contact

Mouton Christoph

Adres
De Wijngaard 8 , 9910Knesselare
GSM
0476712161
E-mail
christoph.mouton@telenet.be

Voorzitter

Mouton Christoph

Secretaris

Maerschalck Dimitri