Koor Magnificat

Koor Maginificat uit Ursel is een gemengd vierstemmig koor dat 25 leden telt. In 1980 opgericht als lithurgische voorzanggroep, zijn we al lang geen kerkkoor meer. Gaandeweg evolueerde ons koor olv Karolien De Meyer naar een volwaardig concertkoor en zongen we een aardig en zeer afwisselend repertoire bij elkaar, van klassiek tot hedendaags. Net dit experimenteren met de meest uiteenlopende genres maakt het koorleven van Magnificat zo boeiend. Op 5 mei 2006 moest Magnificat voor altijd afscheid nemen van Karolien, die het koor door haar 25 jaar gedreven en enthousiasmerende leiding tot groei en bloei nam. Haar zus Griet De Meyer nam de leiding van het koor op een even gedreven manier over. Het koor trok ook steeds meer mensen aan van buiten Ursel. Tegelijkertijd blijven sommige leden verknocht aan het koor, ook al wonen ze al lang ergens anders. We zijn namelijk niet alleen enthousiaste zangers maar vooral een hechte vriendengroep. Al zijn we geen parochiekoor meer, toch blijven we trouw aan het kerkje van Ursel als concertlocatie en aan ons vaste publiek van plaatselijke sympathisanten. Daarvan getuigt ook onze deelname aan de folkloristische Pierlalastoet. Wij organiseren jaarlijks voor onze koorleden een koorweekend, waarin we naast zingen, ook tijd maken voor ontspanning. Wij blijven op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, die zich kunnen vrij maken op dinsdagavond, en die graag zingen in groep. Heb je interesse? Kom vrijblijvend een repetitie bijwonen op dinsdag vanaf 19.30u in de zaal Katerhoek, 9910 Ursel

Openingsuren

dinsdag 19.30-22u zaal Katerhoek Ursel

Adres

Adres
Ijzeren Hand , 9910ursel
Tel.
0477 54 58 22
E-mail
ludwig.de.meyere@gmail.com
Website
www.koormagnificat-ursel.be

Contact

Griet De Meyer

Voorzitter

Ludwig De Meyere

Adres
Genstseweg 51 , 9910Ursel
E-mail
ludwig.de.meyere@gmail.com

Secretaris

Renaat Van Lierde

Adres
Vrekkemstraat 38 , 9910Ursel
Tel.
09/374 55 55
E-mail
renaat.vanlierde@skynet.be