Gezinsbond Ursel

Wij volgen vooral de doelstellingen die nationaal aan ons gevraagd worden (bv. spaarkaarten, bonnenboekjes,...).

Wij richten plaatselijk ook af en toe een programma in voor de aangesloten leden.

Soms is er een financiële tussenkomst door ons voorzien voor een bezoek bij de aangesloten buurgemeenten.