Oxfam Wereldwinkel Aalter vzw

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.

DOELSTELLINGEN
1. Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel.
Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en
internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen.
2. Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.
3. Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels
een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.
4. Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken.
Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels.
5. Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtradeproducten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel.
6. Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid.
7. Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

Openingsuren

Woensdag en zaterdag van 9:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:30u

Vrijdag van 14:00 tot 18:30u

Adres

Adres
Stationsstraat  134 O A , 9880Aalter
Tel.
09 328 93 73 tijdens openingsuren
E-mail
aalter@oww.be
Website
www.oww.be/aalter

Voorzitter

Deplanter Magali

Adres
Buisstraat 11 , 9880Aalter