Samana Lotenhulle-Poeke

Welzijnsvereniging met als doel het mentaal, fysiek en maatschappelijk welzijn en gezondheid van kwetsbare mensen in Lotenhulle en Poeke te ondersteunen en te bevorderen.