KLJ Aalter

KLJ is een jeugdvereniging die zich over heel Vlaanderen uitstrekt en meer dan 20.000
jongeren op de been brengt. KLJ Aalter is een deel van het overkoepelend orgaan en
strekt zich uit over groot Aalter. De KLJ is in Aalter reeds actief sinds 1912. Vroeger werd
de KLJ bestempeld als de landbouwers jeugd, maar vandaag de dag is deze strikte
begrenzing verdwenen.


Het is de bedoeling de jeugd te amuseren en tegelijkertijd sociale contacten op te
bouwen. Bovendien proberen wij onze activiteiten zodanig te kiezen dat alles aan bod
komt: sport, cultuur, ontspanning, actie, … . En dit alles in een zo’n aangenaam mogelijke
sfeer.


Onze werking is toegespitst op één doelgroep namelijk jongeren boven de 16 jaar. Ons
lokaal is gevestigd in de Melkerijstraat 14 te Lotenhulle. De activiteiten beginnen meestal
vrijdagavond om 19.30u en dit om de twee weken. Deze activiteiten kunnen zowel in het
lokaal als op verplaatsing doorgaan. De leden worden iedere maand verwittigd van alles
wat reilt en zeilt via een uitnodiging. Bovendien organiseert de KLJ van Aalter een
zomerkamp, wat de apotheose van het werkjaar is. 

Enkele activiteiten van de KLJ zijn:
- Nieuwjaarsdrink
- Thema avonden
- Karting
- Paintball
- Bowling
- Barbecue
- 2 keer op weekend
- Kamp
- Onze evenementen: Drink for Life, Zomerfeesten, Warme beenhespavond
- …

Adres

Adres
Melkerijstraat 14, 9880Aalter
GSM
0470349384
E-mail
info@kljaalter.be
Website
www.kljaalter.be

Voorzitter

Wout Corijn