Unizo Aalter

Vanuit de lokale traditie brengen we zelfstandige ondernemers samen om in hun vrije tijd te werken rond maatschappelijke en economische thema’s, zich te ontspannen en zich zo te ontplooien en de levenskwaliteit te verhogen. De vereniging stimuleert een ondernemende attitude als antwoord op de steeds complexer wordende samenleving.

Adres

Adres
Sint-Maria-Aalterstraat  71, 9880Aalter
E-mail
info@unizoaalter.be
Website
www.unizo.be/aalter

Voorzitter

Nicolaï Caryn

Secretaris

Vanessa Vroman