Davidsfonds Lotenhulle-Poeke

Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk met een lange en rijke geschiedenis. Wij investeren in kwaliteitsvolle cultuurbeleving voor alle inwoners van Lotenhulle & Poeke
De focus van de activiteiten die we organiseren, ligt op taal, geschiedenis en
kunst dus m.a.w. cultuur in de brede zin. Met onze activiteiten willen we mensen aanzetten om na te denken, een mening te vormen en die te toetsen aan die van anderen. Ook het samenbrengen van personen met interesse voor onze culturele activiteiten is een belangrijke doelstelling van onze vereniging.

Adres

Contact

Voorzitter Davidsfonds Lotenhulle-Poeke

Voorzitter

Geert Verschraegen

Adres
Poekestraat 30 , 9880Aalter-Lotenhulle
GSM
0497529755
E-mail
verschraegenvandewalle@telenet.be

Secretaris

Bart Baudewyn

Adres
Georges Hulin de Loostraat 32 , 9880Aalter-Lotenhulle
Tel.
051686311
E-mail
bart.baudewyn@telenet.be