Vlaamse Actieve Senioren VL@S

Vlaamse actieve senioren vzw is een Vlaamse, pluralitische vrijwilligersorganisatie. De werking van Vl@s steunt op haar visie op de hedendaagse Vlaamse identiteit met een open blik op de diverse samenleving.

Hoofddoelen zijn:

  • De samenhorigheid tussen senioren in Vlaanderen bevorderen;
  • Meewerken aan ontplooiing;
  • Hun belangen behartigen;
  • Sociaal isolement tegengaan;
  • Verbinding creëren tussen verschillende doelgroepen en generaties.

Daarom ondersteunt de vereniging een beleid dat de ouderen toelaat om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Om dit te bereiken organiseert Vl@s activiteiten op educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief vlak en worden alle betrokkenen ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd om actief te blijven in de samenleving.

Contact

Secretaris Vlaams Actieve Senioren VLAS

Voorzitter

Ria Maes

Adres
Knokstraat 1 A , 9880Aalter
Tel.
051 68 91 28
GSM
0473 61 36 73
E-mail
maesria@telenet.be

Secretaris

Geertje De Decker

Adres
Vaartlaan 25 , 9880Aalter
Tel.
09 335 86 68
GSM
0486 471 282
E-mail
geertjedd@hotmail.com