Sint Corneliusgilde Aalter

Bevorderen van de verering van de heilige Cornelius en het heilig Sacrament, die een symbool zijn van de liefde van God voor de mensen en de liefde van de mensen voor elkaar. Dat vindt zijn uitdrukking in een aantal activiteiten: aanwezig zijn op de eucharistievieringen, de rondgang op het naamfeest van de heilige, de maandelijkse missen voor de overleden leden van de gilde, de uitvaartmissen van de overleden leden, ook het ziekenbezoek voor de zieke gildeleden, actief meehelpen aan de noden van de parochie : inventarisactiviteiten, steun aan de toevlucht, erfgoed publicaties.