Veranderen van voornaam

Jouw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je jouw voornaam en familienaam laten wijzigen. Het gemeentebestuur behandelt de aanvragen voor het veranderen van de voornaam. De FOD Justitie behandelt de aanvragen voor het wijzigen van de familienaam.


Voorwaarden

Je kan jouw voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Hoe aanvragen?

Om jouw voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd.¬†

De procedure duurt maximaal 3 maanden.


Bedrag

178 euro

Transgenders betalen 17 euro.