Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit. 


Besluiten

Bekijk de besluitenlijst in de raadpleegomgeving

In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van het vast bureau (VB).


Samenstelling

 • Pieter De Crem CD&V/N-VA

  Voorzitter vast bureau

  Contactgegevens

  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • burgemeester sinds 18 januari 1995
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013
  • voorzitter gemeenteraad sinds 26 januari 2015 tot en met 12 oktober 2020

  • verantwoordelijkheden: algemeen beleid en veiligheid - mobiliteit - communicatie - wonen, energie, klimaat en duurzaamheid - Drongengoed
 • Kristof De Blaere CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  H. Sakramentstraat 16 C, 9910Aalter
  E-mail
  kristof.deblaere@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • OCMW-raadslid Knesselare van 12 oktober 2017 tot 1 januari 2019
  • raadslid sinds 2 januari 2019
  • schepen sinds 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: programmabeheer en geïntegreerd beleid - vrije tijd - verenigingenbeleid - onderwijs en kinderopvang – lokaal loket kinderopvang – risicobeheer - project Kloosterstraat
 • Dirk De Smul CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Heirstraat 68, 9880 Aalter
  tel. privé
  051 68 94 34
  E-mail
  dirk.desmul@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 10 januari 1989
  • schepen sinds 23 december 1998
  • voorzitter gemeenteraad van 2 januari 2013 tot en met 26 januari 2015

  • verantwoordelijkheden: ambtenaar burgerlijke stand – burgerzaken – gemeenschapsbeleid – gebruiksbeheer (openbaar domein) – evenementen, markten en protocol – openbare netheid
 • Patrick Hoste CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Schoonberg 11 , 9880 Aalter
  tel. privé
  09 374 63 17
  E-mail
  patrick.hoste@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen sinds 23 december 1998
  • waarnemend burgemeester van 9 februari 2008 tot en met 2 januari 2013
  • waarnemend burgemeester van 22 februari 2013 tot en met 30 september 2020

  • verantwoordelijkheden: personeel - coördinatie - ruimtelijke organisatie (ROL) - patrimoniumontwikkeling - infrabeheer (openbaar domein) - leefomgeving en recyclageparken - beroepsactieve bevolking (inclusief land- en tuinbouw) - dierenwelzijn - Kraenepoel - Poekebeek
 • Luc Jolie

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Europalaan 22, 9880 Aalter
  tel.
  09 325 22 00
  E-mail
  algemeendirecteur@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Herlinde Trenson CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Kapelstraat 45, 9910Aalter
  tel. privé
  0473 64 80 67
  E-mail
  herlinde.trenson@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 23 januari 1995 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • schepen Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • schepen Aalter sinds 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: cultuur - erfgoedbeleid - bibliotheken - infrabeheer (gebouwen) - gebruiksbeheer (gebouwen) - economie en gelijke kansenbeleid - toerisme en city marketing
 • Mathias Van de Walle CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Fatimastraat 6, 9880Aalter
  E-mail
  mathias.vandewalle@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • schepen sinds 2 januari 2019
  • verantwoordelijkheden: sport – jeugdwerk – jongerenbeleid (incl. jeugdvoorzieningen) – Huis van het Kind – kwaliteitszorg en ICT – organisatiebeheersing – toegankelijkheid en klantvriendelijkheid (eerste lijn) – drugpunt – Smart City en digitale inclusie

 • Johan Van den Kerchove CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Kloosterstraat 19, 9910Aalter
  tel.
  09 374 13 76
  E-mail
  johan.vandenkerchove@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid Knesselare van 3 januari 2001 tot 30 januari 2013
  • voorzitter OCMW Knesselare van 2 januari 2007 tot 1 januari 2019
  • raadslid Aalter sinds 2 januari 2019
  • voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst vanaf 2 januari 2019

  • verantwoordelijkheden: welzijn en armoedebeleid – gezondheidszorg en preventie – aanvullende thuiszorg – beleid individuele hulpverlening – Welzijnsband, Sociale raad en seniorenbeleid
 • Philippe Verleyen CD&V/N-VA

  Lid vast bureau

  Contactgegevens

  Adres
  Weststraat 65, 9880 Aalter
  E-mail
  philippe.verleyen@aalter.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  • raadslid sinds 17 januari 1995
  • schepen van 23 december 1998 tot 31 december 2006
  • schepen sinds 18 februari 2008

  • verantwoordelijkheden: financiën en begroting - middenstandsbeleid - overheidsopdrachten - middelenbeheer - intergemeentelijke samenwerking - erediensten