Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit. 


Besluiten

Bekijk de besluitenlijst in de raadpleegomgeving

In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum van het vast bureau (VB).


 

Samenstelling