Derde graad

Woordlab

Aan de hand van korte spreekopdrachten en tekstfragmenten leren we ons stemregister kennen en uitbreiden, omgaan met stilte, met publiek, met aandacht voor de stemtechniek. We leren spreken en spelen vanuit onze eigen mogelijkheden.

Drama

De les drama is een groepsles, het is een toneel-oefenvorm. Drama is vooral DOEN: emoties leren vertolken, personages leren maken, bewust werken in de ruimte, jezelf en de groep als speler leren kennen.

Spelen

Spelen is een opstaples tussen drama en speltheater waarin je dieper ingaat op toneeloefeningen en aan de slag gaat met toneelfragmenten


Vakken

Per week volg je 1 uur Woordlab en 1 uur Drama (in de graden 3.1 en 3.2). In het laatste jaar van de derde graad (3.3) volg je 1 uur Spelen en 1 uur Woordlab per week.

Lessenrooster 2020-2021