Gemeentelijke financiële tussenkomst in de huurkosten

Als je moeilijkheden hebt om de huur te betalen, kan je een financiële tegemoetkoming in de huur aanvragen.

Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt 150 euro en wordt individueel bepaald na een sociaal en financieel onderzoek.

Voorwaarden

 • Je hebt problemen om de huur te betalen.
 • Je bent inwoner van Aalter.
 • Je hebt een beperkt inkomen.
 • De huurprijs mag niet hoger zijn dan 610 euro per maand, verhoogd met 121 euro per persoon ten laste. 
 • Je bent behoeftig en je leidt een onmenswaardig leven.
 • Je hebt geen financiële reserve.
 • Je bent bereid om in begeleiding te komen in het OCMW.
 • Je bent bereid om inspanningen te leveren om jouw inkomen te verhogen.

Specifieke bepalingen

 • Je bent bereid om een energiescan aan te vragen.
 • Je bent bereid om jou in te schrijven in de sociale huisvestigingsmaatschappij, Dimensa.
 • 12 maanden na de eerste aanvraag is er geen recht op tegemoetkoming in de huur mogelijk. Na deze 12 maanden dient u opnieuw een aanvraag in voor een tegemoetkoming in de huur. Indien je voldoet aan de voorwaarden, kan je voor 12 maanden een tegemoetkoming in de huur ontvangen. 
 • Indien je recht hebt op een tegemoetkoming in de huur, moet je iedere keer voor de 20ste van de maand een bewijs binnenbrengen van betaling van de huur. 

Hoe aanvragen?

Je persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst.

De maatschappelijk assistent onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en of er een financiële tussenkomst mogelijk is.

Meebrengen

 • huurcontract;
 • bewijzen van inkomsten en uitgaven van de afgelopen 6 maanden;
 • attest van invaliditeit.