Subsidiebeheer

De cel Overheidsopdrachten en contractbeheer wenst een volledig en accuraat overzicht te bieden van de statussen van alle lopende inkomende subsidies, zowel structureel als projectmatig, en ondersteunt actief de desbetreffende actieverantwoordelijken bij de interne en externe opvolging van de subsidiedossiers.

Hierin voorziet de cel een consistente, periodieke communicatie naar de intern betrokken cellen. Anderzijds detecteert, onderzoekt, communiceert en tekent de cel eventueel in op waardevolle externe subsidiemogelijkheden, vooral in het kader van het handhaven van het financieel evenwicht van de organisatie, maar ook voor de externe klanten.