Subsidie kleine landschapselementen (KLE)

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2013 een aantal wijzigingen vastgelegd voor de kleine landschapselementen. Dit zijn landschappelijke en ecologisch waardevolle elementen in het landschap. Het gewijzigde reglement wenst de aanplant van de verschillende elementen te stimuleren. Typische elementen zijn knotwilgenrijen, veedrinkpoelen, bosjes, houtkanten, hagen, hoogstammige boomhaarden… Ze dreigen echter in sneltempo te verdwijnen uit het landschap.

Particulieren, landbouwers en organisaties zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen kunnen een premie verkrijgen voor onderhoud of aanleg van specifieke landschapselementen, gelegen binnen het landelijk grondgebied van Aalter:

  • knotbomen
  • houtkanten
  • veedrinkpoel
  • bomenrijen / dreven
  • hoogstammige fruitboomgaard
  • hagen

Provinciale subsidiëring

Op 3 september 2014 heeft de Provincieraad een vernieuwd provinciaal subsidiereglement goedgekeurd met betrekking tot de subsidiëring van onderhoud en (her)aanleg van knotwilgen en veedrinkpoelen. Meer info op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Aanvragen

De aanvraag voor het aanplanten of onderhoud dient te worden binnengebracht bij de gemeentelijke administratie in de periode tussen 1 oktober en 1 februari. Aanvragen voor de aanleg van een veedrinkpoel kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.