Stopzetten van je zaak

Net als bij de oprichting van een bedrijf gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting van een activiteit, of die nu tijdelijk of definitief is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zelfstandige beslist om, vrijwillig of onvrijwillig, zijn activiteiten stop te zetten: pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid, een overstap naar het loontrekkende statuut,…

Formele stopzetting

Om je bedrijf formeel stop te zetten, dien je de volgende stappen te doorlopen:

  • Uitschrijving uit de KBO (via een erkend ondernemingsloket);
  • Stopzetting doorgeven aan het btw-kantoor;
  • Verwittig jouw sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds binnen de 15 dagen.

Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet zij ontbonden en vereffend worden via een notaris.

Begeleiding

Verschillende instanties helpen je doorheen deze administratieve verplichtingen.

Alle informatie vind je terug op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Ook de erkende ondernemersloketten, notarissen, boekhouders en juristen helpen je graag verder.