Stationsomgeving Sint-Maria-Aalter

De stationsomgeving in Sint-Maria-Aalter kreeg een make-over met nieuwe rioleringen, mooiere straten en veiligere fietspaden en kruispunten.

De Vaartlaan, Knesselaarsestraat, Vaanders, Planterijstraat, Bokhoutlaan en Blekkervijverstraat steken in het nieuw. Een apart rioleringsstelsel scheidt het regen- van het afvalwater, dat nu niet langer in de beken en het kanaal, maar in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt. De straten werden opgeknapt én veiliger met nieuwe fietspaden en -suggestiestroken, verkeersgeleiders en verkeersveilige kruispunten.

In het kader van ontharding maakten grote asfaltoppervlakken – waar mogelijk – plaats voor groene bermen. In de Vaartlaan werden wadi’s aangelegd. Dat zijn kunstmatige glooiingen die bij hevige regen het regenwater bergen, waarna het langzaam kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar natuurlijke waterlopen. Zo helpen wadi’s tegen wateroverlast en droogte.

Het project werd afgerond in 2023 en kostte 5,2 miljoen euro.