Sportraad Aalter

Stel je kandidaat voor de sportraad


De sportraad houdt zich bezig met het gemeentelijke sportgebeuren. Ze spelen een actieve rol in de ontwikkeling, de opvolging en evaluatie van het (sport)beleidsplan.

De gemeenteraad richt adviesraden op, die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. In het algemeen reglement op de adviesraden (ARAR) zijn de nadere voorwaarden voor de representativiteit, de samenstelling en de werkwijze van de adviesraden vastgesteld. Voor het beleidsterrein sport wordt binnen de 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad (2 januari 2019) een nieuwe sportraad opgericht.

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat zich bezig houdt met het gemeentelijke sportgebeuren. De sportraad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen van de gemeente maar ook de scholen (leerkrachten L.O.) en deskundigen inzake sportaangelegenheden kunnen deel uitmaken van de sportraad.

Naast het formuleren van adviezen met betrekking tot het Aalterse sportgebeuren speelt de sportraad eveneens een actieve rol in de ontwikkeling, de opvolging en evaluatie van het meerjarig beleidsplan. Op die manier krijgt elke aangesloten vereniging, school of deskundige de kans om zich te mengen in het gemeentelijk sportaanbod.

Contact