Sporthallen Sportpark Aalter-centrum

Reserveer een sportaccommodatie


Prijs

Sporthallen

Piekuren per uur 1/3de
sporthal
1/2de
sporthal
2/3de
sporthal
3/3de
sporthal
Erkende Aalterse vereniging, gemeentebestuur Aalter en sportadviesraad 4 euro 6 euro 7,50 euro 11,25 euro
Andere 8 euro 12 euro 16 euro 24 euro
         
Daluren per uur 1/3de
sporthal
1/2de
sporthal
2/3de
sporthal
3/3de
sporthal
Alle 3 euro 4,50 euro 6 euro 9 euro
  • Daluren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.00 u tot 16.30 u en woensdag van 8.00 u tot 12.00 u. Daluren zijn ook geldig tijdens de schoolvakanties.
  • Piekuren: de uren buiten de daluren. 

Kleedkamers

Per kleedkamer en per begonnen uur Prijs
Bij gebruik sporthal A, sporthal B en/of judolokaal voor sportbeoefening Gratis
Erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie Gratis
Individueel gebruik 1,50 euro
Andere 3,50 euro

Cafetaria, sportcafé, sportstraat, foyer en vergaderzaal

Per accommodatie en per begonnen uur Prijs
Erkende Aalterse vereniging, gemeentebestuur Aalter, adviesraden en scholen 5 euro
Niet-erkende Aalterse verenigingen en openbare instellingen 10 euro
Bedrijven en andere 20 euro
  • Klaarzetten van de accommodatie wordt gezien als gebruik en wordt aangerekend per uur van zodra het klaarzetten een exclusief gebruik met zich meebrengt.
  • Onder gebruik van foyer/sportstraat wordt verstaan: het organiseren van een barwerking, inrichten van promotiestanden, organisatie van inschrijvingen voor activiteiten buiten de reguliere werking (trainingen, wedstrijden, stages en sportkampen) van de gebruiker - eenmalige grote activiteiten/tornooien...).
  • Verenigingen die op minstens 2-wekelijkse basis gebruikmaken van de cafetaria tijdens competitiewedstrijden betalen de accommodatie vanaf 1 uur voor de eerste wedstrijd tot het einde van de uitbating. Alle andere gebruikers betalen de accommodatie op de dagen van gebruik vanaf het moment van reservatie tot het einde van de uitbating.
  • Bij klaarzetten dat exclusief gebruik met zich meebrengt wordt rekening met de openingsuren van de respectievelijke accommodatie zoals bepaald in het huishoudelijk reglement op gebruik sportpark Aalter-centrum indoor - rekening houdend met eventuele toegestane afwijkingen op de openingsuren.
  • Verenigingen die officials tijdens wedstrijden en tornooien dienen te ontvangen in een aparte vergaderruimte worden tijdens deze wedstrijden en tornooien vrijgesteld van retributie zoals bepaald in artikel 2§4. Cafetaria, sportcafé, sportstraat, foyer en vergaderzaal voor het gebruik van de vergaderzaal. De verplichting van de federatie dient vooraf gestaafd te worden met het wedstrijdreglement.