Sporthal Flabbaert

Reserveer een zaal


Indoor

Sportcomplex 

Het sportcomplex bestaat uit drie delen die afzonderlijk gebruikt kunnen worden.

Het sportcomplex heeft een parketvloer van 1.000 m² en kan gebruikt worden voor basketbal, minivoetbal, badminton (7 terreinen), volleybal (3 terreinen) en handbal.

  • Daluren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.00 u tot 16.30 u en woensdag van 8.00 u tot 12.00 u. Daluren zijn ook geldig tijdens de schoolvakanties.
  • Piekuren: buiten de daluren.

Prijs

Piekuren per uur 1/3de
sporthal
1/2de
sporthal
2/3de
sporthal
3/3de
sporthal 
Lokaal bestuur Aalter, sportadviesraad en erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie  Gratis Gratis Gratis Gratis
Erkende Aalterse vereniging zonder jeugdwerking in competitie 2,50 euro 4 euro 5 euro 7,50 euro
Andere 5,50 euro 8 euro 11 euro  16 euro
 
Daluren per uur 1/3de
sporthal 
1/2de
sporthal 
2/3de
sporthal 
3/3de
sporthal 
Lokaal bestuur Aalter, sportadviesraad en erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie Gratis Gratis Gratis Gratis
Andere  2 euro  3 euro  4 euro 6 euro

Naast de cafetaria op het gelijkvloers (ca. 200 m²) zijn er ook 10 kleedkamers (8 op het gelijkvloers en 2 op de bovenverdieping).


Polyvalente zaal

De polyvalente zaal heeft een oppervlakte van 200 m² en is geschikt voor diverse dansvormen en aerobics.

  • Daluren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.00 u tot 16.30 u en woensdag van 8.00 u tot 12.00 u. Daluren zijn ook geldig tijdens de schoolvakanties.
  • Piekuren: buiten de daluren
Piekuren per uur Volledige zaal
Lokaal bestuur Aalter, sportadviesraad en erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie Gratis
Erkende Aalterse vereniging zonder jeugdwerking in competitie 2,50 euro
Andere 5,35 euro
   
Daluren per uur Volledige zaal
Lokaal bestuur Aalter, sportadviesraad en erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie Gratis
Andere 2 euro

Kleedkamers 

Per kleedkamer per begonnen uur Prijs
Bij gebruik sporthal Flabbaert en/of polyvalente zaal voor sportbeoefening Gratis
Erkende Aalterse sportvereniging met jeugdwerking in competitie, lokaal bestuur Aalter en sportadviesraad Gratis
Individueel gebruik 1,50 euro
Andere 3,50 euro

Cafetaria

Gebruiker Prijs
Lokaal bestuur Aalter en sportadviesraad Gratis
Erkende Aalterse vereniging en scholen 5 euro
Niet-erkende Aalterse verenigingen en openbare instellingen 10 euro
Bedrijven en andere 20 euro
  • Het klaarzetten van de accommodatie wordt gezien als gebruik en wordt aangerekend volgens de tarieven zoals bepaald in artikel 2, §1 zodra het klaarzetten een exclusief gebruik met zich meebrengt.
  • Verenigingen die op minstens 2-wekelijkse basis gebruikmaken van de cafetaria tijdens competitiewedstrijden betalen de accommodatie vanaf 1 uur voor de eerste wedstrijd tot het einde van de uitbating. Alle andere gebruikers betalen de accommodatie op de dagen van gebruik vanaf het moment van reservatie tot het einde van de uitbating.
  • Indien het klaarzetten een exclusief gebruik met zich meebrengt, wordt rekening gehouden met de openingsuren van de accommodatie zoals bepaald in het huishoudelijk reglement op gebruik cafetaria sporthal Flabbaert - rekening houdend met eventuele toegestane afwijkingen op de openingsuren.

Bolbanen

Er is een overdekte krulbolaccommodatie (chalet 200 m²) met 3 binnenbanen.