Sportacademie

Inschrijven (vanaf maandag 10 juni 2024 om 19.00 u)

Tijdens de naschoolse initiaties van de Sportacademie proeven kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar spelenderwijs van sportieve vaardigheden.

Wat?

Sport en beweging voor kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar van de basisscholen De Beuk en Emmaüs.

Tijdens deze lessen leren de kinderen de basis van verschillende sporten, zoals tennis, voetbal, hockey en tagrugby. De begeleiders leren deze basisvaardigheden via allerlei spelvormen aan. De laagdrempelige lessenreeks zet kinderen aan om meer te bewegen en te sporten.

Op het einde van de reeks hebben de deelnemers (en hun ouders) een beter beeld van hun aanleg voor de sporten. 


Waar?

De kinderen worden opgehaald in de basisscholen De Beuk en Emmaüs en worden begeleid tot aan het Sportpark, Lindestraat 17.


Wanneer?

Elke dinsdag van 10 september 2024 tot en met 17 juni 2025 (34 lessen) voor kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar, van 16.15 u tot 17.15 u.

Opgelet: Er is geen les tijdens schoolvakanties, op feestdagen en op dinsdag 8 oktober 2024 (voorbereiden verkiezingen).


Prijs

 • 102 euro voor 34 initiaties, direct online te betalen bij inschrijving.
 • De kosten worden opgenomen in het jaarlijks digitaal gegenereerde fiscaal attest.
 • Terugbetaling enkel bij indienen ziektebriefje binnen de 5 dagen na gemiste initiatie.

Tijdschema per sessie

15.45 u:

 • ­einde van de lessen in De Beuk
 • ­rij vormen* op de speelplaats onder begeleiding van de lesgever
 • ­te voet naar het Sportpark

15.50 u:

 • ­einde van de lessen in Emmaüs lager
 • ­rij vormen* op de speelplaats onder begeleiding van de lesgever
 • ­te voet naar het Sportpark

16.00 u:

 • ­aankomst rangen in het Sportpark
 • ­omkleden in kleedkamers

16.15 u:

 • ­start initiatie in kleinere groepen

17.15 u:

 • einde initiatie
 • opruimen materiaal
 • omkleden in kleedkamers
 • deelnemers ophalen in Sportpark

17.15 u tot 18.30 u: mogelijkheid tot opvang in de sporthal

*in samenspraak met de betrokken schooldirecties werd een verzamelplaats vastgelegd op het schooldomein waar een begeleider van de Sportacademie de deelnemers zal opwachten onmiddellijk na de lessen.


Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor de verplaatsing van de basisscholen De Beuk en Emmaüs naar het Sportpark, voor de initiatie zelf en voor de opvang in de sporthal.


Begeleiding

De activiteiten worden begeleid door gekwalificeerde sportbegeleiders. Zij zijn minstens geslaagd in het 2de jaar Bachelor L.O. en/of VTS-diploma trainer en/of hebben minstens 3 jaar ervaring binnen een sportvereniging.


Benodigdheden

De deelnemers brengen telkens volgende zaken mee:

 • sportschoenen en sportkledij
 • een fluohesje
 • een flesje water