Sportacademie

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 12 juni 2023 om 19.00 u.

Tijdens de naschoolse initiaties van de Sportacademie proeven kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar spelenderwijs van sportieve vaardigheden.

Wat?

Sport en beweging voor kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar van de basisscholen De Beuk en Emmaüs.

In de Sportacademie leren de kinderen via allerlei spelvormen basisvaardigheden aan die belangrijk zijn in verschillende sporttakken. Aan de hand van diverse spelen zal het kind leren beter bewust of onbewust om te gaan met zijn/haar lichaam. Elke initiatie begint met aandacht voor lichaamshouding, evenwicht en lenigheid. Daarna worden er spelletjes gespeeld om de fijne en grove motoriek te ontwikkelen en te prikkelen.

De focus ligt daarbij vooral op coördinatie tussen de verschillende lichaamsdelen. Op het einde van de reeks hebben de deelnemers (en hun ouders) een beter beeld van hun aanleg voor de sporten. De aangeleerde motorische ontwikkeling is bovendien ook goed om andere vaardigheden zoals rekenen, schrijven, denken … te vergemakkelijken. 


Waar?

De kinderen worden opgehaald in de basisscholen De Beuk en Emmaüs en worden begeleid tot aan het Sportpark, Lindestraat 17.


Wanneer?

Elke dinsdag van 12 september 2023 tot en met 11 juni 2024 (34 lessen) voor kinderen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar, van 16.15 u tot 17.15 u.

Opgelet: Er is geen les tijdens schoolvakanties en op feestdagen.


Prijs

 • 102 euro voor 34 initiaties.
 • De betaling gebeurt via factuur op naam van de inschrijvende ouder.
 • De kosten worden opgenomen in het jaarlijks digitaal gegenereerde fiscaal attest.
 • Terugbetaling enkel bij indienen ziektebriefje binnen de 3 dagen na gemiste initiatie.

Tijdschema per sessie

15.45 u:

 • ­einde van de lessen in De Beuk
 • ­rij vormen* op de speelplaats onder begeleiding van de lesgever
 • ­te voet naar het Sportpark

15.50 u:

 • ­einde van de lessen in Emmaüs lager
 • ­rij vormen* op de speelplaats onder begeleiding van de lesgever
 • ­te voet naar het Sportpark

16.00 u:

 • ­aankomst rangen in het Sportpark
 • ­omkleden in kleedkamers

16.15 u:

 • ­start initiatie in 4 groepen van max. 12 deelnemers

17.15 u:

 • einde initiatie
 • opruimen materiaal
 • omkleden in kleedkamers
 • deelnemers ophalen in Sportpark

NIEUW! 17.15 u tot 18.30 u: mogelijkheid tot opvang in de sporthal

*in samenspraak met de betrokken schooldirecties werd een verzamelplaats vastgelegd op het schooldomein waar een begeleider van de Sportacademie de deelnemers zal opwachten onmiddellijk na de lessen.


Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor de verplaatsing van de basisscholen De Beuk en Emmaüs naar het Sportpark, voor de initiatie zelf en voor de opvang in de sporthal.


Begeleiding

De activiteiten worden begeleid door gekwalificeerde sportbegeleiders. Zij zijn minstens geslaagd in het 2de jaar Bachelor L.O. en/of VTS-diploma trainer en/of hebben minstens 3 jaar ervaring binnen een sportvereniging. De initiaties worden samengesteld onder begeleiding van de gemeentelijke sportfunctionaris.


Benodigdheden

De deelnemers brengen telkens volgende zaken mee:

 • sportschoenen en sportkledij
 • een fluo hesje
 • een flesje water