Sociale raad Aalter

Stel je kandidaat voor de sociale raad


De Aalterse sociale raad werd opgericht op 12 november 2008. Het is een gemeentelijk adviesorgaan en kan alle zaken behandelen die met wonen, werken, mobiliteit of welzijn te maken hebben.

Naast advies verstrekken aan het gemeentebestuur heeft de sociale raad een ombudsfunctie en treedt ze op als officieel erkende woordvoerder van de in Aalter op welzijnsvlak actieve en bij de sociale raad aangesloten verenigingen.

De sociale raad doet beleidsondersteunend werk in het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

Samenstelling 

De sociale raad is samengesteld uit Aalterse verenigingen die op welzijnsvlak actief zijn, deskundigen, organisaties en instellingen die actief betrokken zijn op gebied van welzijn bij de inwoners van Aalter.

Activiteiten

De sociale raad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende gezins-, sociale en vrijetijdsverenigingen en individuele personen of instanties die door hun deskundigheid willen meewerken aan het welzijnsbeleid van de gemeente.

De sociale raad neemt ook initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen de op het sociaal vlak actieve verenigingen, de betrokkenen bij het sociaal beleid en de burgers zelf te bevorderen.

Daarnaast wil ze bij zoveel mogelijk burgers de interesse voor het sociaal beleid op lokaal en bovenlokaal vlak bevorderen en inspraak te stimuleren. Er wordt ook actief op zoek gegaan naar behoeftes, ideeën en verwachtingen van de bevolking omtrent het te voeren sociaal beleid.

Om dit te doen, organiseert de sociale raad soms ook zelf activiteiten, zoals:

  • Het 'Warme hart van Aalter' wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich belangeloos inzet om van Aalter een warme gemeente te maken.
  • Op kerstavond wordt het 'Kerstfeest in alle eenvoud' georganiseerd zodat niemand alleen hoeft te vieren.
  • Diverse infoavonden over welzijn en gezondheid kregen de steun van de sociale raad.