Sociale Raad

De Aalterse Sociale Raad werd opgericht op 12 november 2008. Het is een gemeentelijk adviesorgaan en kan alle zaken behandelen die met wonen, werken, mobiliteit of welzijn te maken hebben.

Naast advies verstrekken aan het gemeentebestuur of het OCMW, heeft de Sociale Raad een ombudsfunctie en treedt ze op als officieel erkende woordvoerder van de in Aalter op welzijnsvlak actieve en bij de Sociale Raad aangesloten verenigingen.

De Sociale Raad doet beleidsondersteunend werk in het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

Samenstelling 

De sociale Raad is samengesteld uit Aalterse verenigingen die op welzijnsvlak actief zijn, deskundigen, organisaties en instellingen die actief betrokken zijn op gebied van welzijn bij de inwoners van Aalter.

Algemene Vergadering

De Sociale Raad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering vergadert minstens 4 maal per jaar. 

Volgende verenigingen en deskundigen maken deel uit van de Aalterse Sociale Raad:

Blekkerboscomité, Boerenbond, Davidsfonds Aalter, De Groene Beuk, De Zon - Integrale Thuiszorgdienst Afdeling Oost-Vlaanderen, Gezinsbond Aalter-centrum, Aalter-Brug, Gezinsbond St.-Maria-Aalter, Huisartsenkring Havra, Jeugd Rode Kruis Aalter, Katholieke Vereniging Gehandicapten Aalter, KVLV Aalter, KVLV Poeke, KVLV Sint-Maria-Aalter, KWB St.-Maria-Aalter, Landelijke Gilde Aalter - Aalter-Brug, Landelijke Gilde Sint-Maria-Aalter, Logo gezond+, Markant, Neos Aalter, OKRA Aalter-Centrum, OKRA Sint-Maria-Aalter, Theon, Vereniging ACV Aalter, Vlaams Actieve Senioren VLAS, Welzijnsschakel Aalter - VZW De Toevlucht, Wit-Gele Kruis - afdeling Aalter, WZC Veilige Have, Ziekenzorg Sint-Maria-Aalter, Nahim Ahmadzadah Geert Baelden, Hans De Cramer, Sabine Everaert, Anne Marie Meire, Olivier Soinne, Johan Van den broecke, Robert Verhelst en Geert Verstraete

De Algemene Vergadering kan worden bijgewoond, met raadgevende stem, door:

 • de schepen van Welzijnszaken;
 • vertegenwoordigers van een andere gemeentelijke Adviesraad;
 • de gemeentelijke ambtenaar-raadgever;
 • raadgevers met betrekking tot een specifiek agendapunt.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de Algemene Vergadering voor en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen worden opgevolgd en uitgevoerd. Volgende mensen maken deel uit van het dagelijks bestuur:

 • Bart De Meyer (voorzitter);
 • Danny Sagaert;
 • Hans De Cramer;
 • Christine Dobbelaere;
 • Greet De Meyer;
 • Caroline Van Nieuwerburgh;
 • Robert Verhulst;
 • Geert Vanderhaeghen.

Activiteiten

De Sociale Raad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende gezins-, sociale- en vrijetijdsverenigingen en individuele personen of instanties die door hun deskundigheid willen meewerken aan het welzijnsbeleid van de gemeente.

De Sociale Raad neemt ook initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen de op het sociaal vlak actieve verenigingen, de betrokkenen bij het sociaal beleid en de burgers zelf te bevorderen.

Daarnaast wil ze bij zoveel mogelijk burgers de interesse voor het sociaal beleid op lokaal en bovenlokaal vlak bevorderen en inspraak te stimuleren. Er wordt ook actief op zoek gegaan naar behoeftes, ideeën en verwachtingen van de bevolking omtrent het te voeren sociaal beleid.

Om dit te doen organiseert de Sociale Raad soms ook zelf activiteiten. Volgende activiteiten werden reeds georganiseerd:

 • Het Warme Hart van Aalter wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich belangeloos inzet om van Aalter een warme gemeente te maken;
 • Op kerstavond wordt het Kerstfeest in alle eenvoud georganiseerd zodat niemand alleen hoeft te vieren;
 • Diverse infoavonden over welzijn en gezondheid kregen de steun van de sociale raad.