Sociaal-pedagogische premie

Ouders (of degene die de rol van de ouder opneemt) die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een beperking op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Premie

100 euro

Voorwaarden

  • Het kind/persoon met een beperking heeft een invaliditeit van minstens 60% (of minstens 6 punten voor het geheel van de drie pijlers of vanaf 4 punten voor de eerste pijler).
  • Het kind/persoon met een beperking is op 1 januari van het jaar van de aanvraag gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.
  • De domicilie is in Aalter.
  • De hulpbehoevende is maximum 25 jaar.
  • De aanvrager is geen professionele opvoeder.

Uitzonderingen

De premie geldt niet voor:

  • professionele opvoeder
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • nakomelingen van de persoon met een beperking.

Hoe aanvragen?

Bezorg het aanvraagformulier en de nodige erkenningsdocumenten aan de cel Jeugdwerk en welzijn.