Schutterstorens

Er zijn vier schutterstorens (staande wip):

  • 2 in het Sportpark Aalter-centrum.
  • 2 aan de gemeentelijke voetbalterreinen in Lotenhulle.

Voorwaarden

Enkel erkende Aalterse schuttersverenigingen kunnen de torens gebruiken. 

Hoe aanvragen?

Je dient een aanvraag in bij de cel Sport.

Prijs

Gratis (geldt vanaf 1 januari 2020).