Schuldhulpverlening

Ben je een inwoner van Aalter en heb je problemen bij de betaling van rekeningen en leningen? Heb je moeite om je inkomen goed te beheren omwille van schulden en/of persoonlijke problemen? Dan kan je terecht bij de schuldhulpverleners van het OCMW voor:

 • Schuldbemiddeling: er wordt door de sociale dienst en/of juriste bemiddeld met één of meerdere schuldeisers,¬†bijvoorbeeld over de grootte van de schuld. De juriste kan ook een aantal kosten of intresten betwisten.
 • Budgetbegeleiding: samen met de maatschappelijk werker wordt de financiële situatie bekeken en geanalyseerd. Er worden afbetalingsplannen opgesteld ten aanzien van de schuldeisers. De cliënt blijft zelf instaan voor het beheer van zijn/haar budget.
 • Budgetbeheer: er wordt een volmacht gegeven aan het OCMW om de rekeningen te beheren. Er wordt een afbetalingsplan opgesteld, een persoonlijk leefgeld bepaald en er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers. De maatschappelijk werker zal instaan voor alle betalingen en financiële verrichtingen die dienen uitgevoerd te worden.
 • Collectieve schuldenregeling: indien er een grote schuldenlast is, kan er een verzoekschrift voor de aanvraag van een collectieve schuldenregeling opgemaakt worden. Om het verzoekschrift op te maken werkt het OCMW samen met een jurist. De Arbeidsrechtbank zal het dossier bekijken en een schuldbemiddelaar aanstellen, dit kan een advocaat zijn of Welzijnsband Meetjesland zelf. De schuldbemiddelaar zal een afbetalingsplan opmaken naar de schuldeisers toe en ervoor zorgen dat de cliënt voldoende financiële middelen heeft om een menswaardig bestaan te leiden.

De schuldhulpverlening gebeurt door:

 • ¬†Maatschappelijk werkers van het OCMW;
 • ¬†De juriste aangeworven door Welzijnsband Meetjesland.

Voorwaarden

De samenwerking gebeurt steeds op vrijwillige basis. Een goede motivatie en optimale medewerking zijn absoluut noodzakelijk voor een succesvolle begeleiding.

Voor de collectieve schuldenregeling bepaalt de wet de voorwaarden. Zo mag de betrokkene onder andere geen handelaar (meer) zijn en moet hij/zij kampen met een overmatige schuldenlast.

Hoe schuldhulpverlening aanvragen?

Zich persoonlijk aanmelden bij de sociale dienst. Je kan (telefonisch) een afspraak maken.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart;
 • Overzicht van inkomsten, vaste kosten, schulden, ... ;
 • Bewijs van inkomen van alle personen die samenleven;
 • Bankuittreksel;
 • Briefwisseling betreffende schulden.