Schade door landbouwramp of natuurramp

Er is een verschil tussen een landbouwramp en een natuurramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te spreken.

Schade door landbouwramp

Droogte, hagel, vorst, water- of windoverlast... kunnen land- en tuinbouwteelten schade berokkenen en de bedrijfsinkomsten verminderen. Als je getroffen wordt door een landbouwramp, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen. Zo maak je aanspraak op een tussenkomst van het (Landbouw)rampenfonds.

Aanvraag

  1. Je neemt foto's van de schade. Minstens één foto moet een geografisch herkenbaar punt of landschapselement bevatten.
  2. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en bijlagen (onderaan deze pagina) aan het gemeentebestuur.
  3. De gemeentelijke schattingscommissie komt tweemaal langs om de schade te schatten. Eén keer kort na het veroorzaken van de schade en een tweede keer rond de oogstperiode. Tijdens beide vaststellingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.
  4. Het gemeentebestuur dient na elke vaststelling het proces-verbaal in bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw & Visserij
  5. Het Departement Landbouw & Visserij stelt het dossier samen om de erkenning van de landbouwramp aan de minister van Landbouw te vragen. Als de landbouwramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om de aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw & Visserij.

Schade door natuurramp

Als je wordt getroffen door een natuurramp, dan kan je (onder bepaalde voorwaarden) aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds. Dit geldt enkel voor beschadigde goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis en op voorwaarde dat de natuurramp officieel wordt erkend. 

Aanvraag

  1. Je neemt foto's van de schade en laat dit vaststellen door een erkend expert. 
  2. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en bijlagen (onderaan deze pagina) aan het gemeentebestuur.
  3. Het gemeentebestuur bezorgt de aanvraagformulieren en de processen-verbaal aan het Vlaams Rampenfonds. Op basis van de meteorologische gegevens en de gegevens van het Vlaams Rampenfonds, kan de Vlaamse regering de gemeente al dan niet erkennen als rampgebied.
  4. Als de natuurramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om de aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Andere schadelijders worden geïnformeerd via het infoblad TotAalter