Sabam en billijke vergoeding

Sabam

Bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers... moet een vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht worden betaald. In dergelijke gevallen dien je minimum 10 dagen voor de activiteit een Aanvraag tot toelating in te dienen bij Sabam.

Op basis van verschillende parameters (grootte van de zaal, inkomprijzen, uitgevoerde werken...) zal Sabam de kostprijs bepalen. Vaak moet je ook het formulier Lijst der uitgevoerde werken invullen. 

Ga naar de website van Sabam


Billijke vergoeding

Naast de factuur van Sabam bestaat er een vergoeding voor het publieke gebruik van opgenomen muziek, bijvoorbeeld achtergrondmuziek van radio of cd-speler. Je kunt het best vragen of de uitbater of vereniging van wie je de ruimte huurt al de jaarlijkse billijke vergoeding heeft betaald.

Meer info via Ik Gebruik Muziek