Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Een RUP houdt altijd rekening met de principes die werden vastgesteld in het structuurplan. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bepaalt de gemeente grotendeels zelf voor welke gebieden en regio’s een RUP wordt opgemaakt. In een RUP worden de richtlijnen vastgelegd waaraan een project in het gebied van het betrokken RUP moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening. Voor het grondgebied van de gemeente Aalter zijn reeds provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) beschikbaar.

Gemeentelijke RUP's

Aalter heeft intussen in uitvoering van het Gemeentelijk Structuurplan 20 RUP's die de volledige procedure hebben afgerond:

 • RUP Woonuitbreidingsgebied Oostmolenstraat (17/07/2014)
 • RUP Lokouter 27 (17/07/2014)
 • RUP Langevoorde & Oude Weverij (30/01/2014)
 • RUP Woestijne 34 (14/08/2013)
 • RUP Bufferzone Lakeland (01/08/2013) 
 • RUP Stationsstraat (18/10/2012)
 • RUP Nobelstede (22/09/2011) 
 • RUP Zendgebouw Savooien (24/02/2011)
 • RUP KWZI Sint-Maria-Aalter (16/12/2010)
 • RUP Rooilijn- en gabarietenplan Bellemdorpweg (18/06/2009)
 • RUP Rooilijn- en gabarietenplan Lodorp (18/06/2009)
 • RUP Aalterweg (15/01/2009)
 • RUP Steenweg op Deinze (17/07/2008)
 • RUP Stratem (06/09/2007)
 • RUP Woonpark (27/07/2006)
 • RUP Leistraat (08/06/2006)
 • RUP Manewaarde (08/06/2006)
 • RUP Kerngebonden recreatie (18/05/2006)
 • RUP Rooilijn- en gabarietenplan Sint-Maria-Aalter (27/04/2006) + herziening (19/06/2014)
 • RUP Urselweg (28/07/2005)

Deze RUP's zijn intussen van kracht en worden gebruikt voor de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen in de betrokken zones.

Provinciale uitvoeringsplannen (PRUP)

Bekijk de provinciale uitvoeringsplannen.

 • Regionaal bedrijventerrein Aalter met het oog op de optimalisatie van de mobiliteit door de aanleg van een brug (18/07/2012)
 • Afschaffing van de ringweg rond Lotenhulle (02/09/2011)
 • Regionaal bedrijventerrein Aalter (13/02/2007)
 • Oostmolen - Aalter (16/08/2006)

Bijlagen