Rode wandeling kanaalberm

De zandige bermen van het kanaal Gent-Brugge bevatten planten die niet meer algemeen voorkomen, zoals struikhei, brem en gaspeldoorn. Het kanaal vervult hier een “corridorfunctie”. Planten en dieren kunnen zich langs het kanaal nog vrij van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Langs het kanaal komt een grote verscheidenheid aan biotopen voor: schrale graslanden, struwelen en bossen. Zeer waardevol voor vogels zijn de rietkragen. Via een gericht beheer van begrazen met schapen, maaien en kappen zorgt Natuurpunt samen met de NV Waterwegen en Zeekanaal, eigenaar van het kanaal en de bermen, voor het behoud en herstel van de meeste waardevolle zones.

Deze wandelroute wordt beheerd door Natuurpunt. 

Afstand

5 km