Raad Lokale Economie (RLE) Aalter

Stel je kandidaat voor de Raad Lokale Economie (RLE)


De Raad Lokale Economie (RLE) is een gemeentelijke adviesraad die wil communiceren, ervaringen, informatie en ideeën uitwisselen en een gedragen visie ontwikkelen op het vlak van┬álokale economie.

In dialoog treden met de ondernemers uit de gemeente en samenwerking stimuleren zijn slechts enkele manieren om onze doelstellingen te realiseren. Cruciaal in dit verhaal is overleg met de verschillende actoren uit het dagelijks economisch leven in onze gemeente.

Via dit platform willen we ondernemers in de gemeente Aalter samenbrengen, ondersteunen en faciliteren waar mogelijk. Actieve en vrijwillige ondernemers kunnen enerzijds mee helpen en sturen aan het gemeentelijk beleid. Anderzijds is er het centrale gegeven van communicatie tussen de ondernemingen en het gemeentebestuur dat op deze manier effectief verloopt bij tal van economische initiatieven.

Ondernemers

Ben je zelf ondernemer en wens je deel uit te maken van de Raad Lokale Economie? Aarzel dan niet langer en schrijf je in. Personen uit de industrie, detailhandel, land- en tuinbouw, horeca, toerisme, KMO's... kunnen aansluiten, maar ook ondernemersverenigingen kunnen deel uitmaken van deze adviesraad.