Rioleringswerken rond de Grote Kapel in Knesselare

Het lokaal bestuur en Aquafin maakten in 2021 en 2022 werk van de herinrichting van de straten rond de Grote Kapel in Knesselare.

Door een gescheiden stelsel aan te leggen komt het afvalwater uit die buurt niet langer via de grachten terecht in de Driesbeek en de Woestijnebeek, maar wordt het vuil water gescheiden van het regenwater en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalter-Brug geleid.

Het openbaar domein in de omgeving van de Grote Kapel werd aangepakt, de Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote Kapellestraat en Kleine Kapellestraat heringericht.

De rioleringswerken in de Aalterseweg, Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote en Kleine Kapellestraat en Driebekweg kostten 2 miljoen euro.