Restauratie Sint Willibrorduskerk

De werken aan de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare werden in 2021 afgerond. Ze begonnen in november 2019 en zijn het vervolg op de restauratie van de voorgevel en de toren, die in februari 2007 werd beëindigd.

De meest opvallende veranderingen tijdens deze restauratie zijn onder meer de gereinigde en opnieuw gevoegde zijgevels en het feit dat alle schrijnwerk in eenzelfde kleur werd geschilderd, wat voorheen niet het geval was. Er werd gekozen voor ‘ossenbloedrood’, een kleur die vaak wordt toegepast bij historische gebouwen. Het geeft de kerk een veel levendiger uitzicht.

Alle grote dakkapellen en de kleine verluchtingskapellen werden vernieuwd en voorzien van nieuwe smeedijzeren bekroningen. De oorspronkelijke bekroningen werden in de loop der jaren allemaal verwijderd, dus moesten de nieuwe worden gereconstrueerd op basis van historische beelden.

Dakwerken

Om waterinfiltratie te voorkomen, werden verweerde leien vervangen en de nokpannen afgenomen, herplaatst en de gebroken exemplaren vernieuwd. Om deze werken uit te voeren, moest ook de gehele bliksemafleiding worden afgenomen en teruggeplaatst.

Beglazing en loopbruggen

Verder werd er voorzetbeglazing geplaatst voor de glas-in-loodramen. Dat verkleint de kans op gebroken glaasjes. In functie van het onderhoud en om de veiligheid tijdens inspecties te verhogen, werden op de zolders houten loopbruggen geplaatst en werden de dakvlakken voorzien van ladderhaken.

Stabiliteitswerken

In de oostelijke gevels waren verticale scheuren ontstaan. Ze werden vernaaid door in de voegen inox draadstangen chemisch te verankeren. Een eerste bijkomstig werk was het herstellen van de verzakking in het gewelf van de westelijke kruisbeuk. Boven op het bestaande gewelf werd een nieuwe betonnen schil geplaatst, waarbij eerst een metershoge schoring moest worden gemonteerd boven de winterkapel. Een tweede was de grondige restauratie van de glas-in-loodramen met figuratief, gebrandschilderd glas van het hoogkoor en de westelijke kruisbeuk. Om de restauratiecampagne te bekronen werd het smeedijzeren koorkruis gerestaureerd en een nieuw topgevelkruis geplaatst in blauwe hardsteen.

(tekst: Bressers Architecten)