Publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) en (brand)veiligheid

Een publiek toegankelijke inrichting is een gebouw, lokaal of plaats die voor 50 personen of meer toegankelijk is. Wie dus grote groepen over de vloer krijgt, moet de specifieke reglementering volgen.

Brochure

Aan de hand van de brochure Brandveilig? Allicht wel... kan je nagaan of jouw onderneming in orde is met de brandveiligheid (voor 50 personen of meer). Het is een hulpmiddel vóór het bezoek van de brandweer. We verwijzen telkens naar het artikel (Art.) van het reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen. Naast elke regel staat een vakje. Zo kan je aanvinken wat in orde is.