Meldingen en klachten

Meld een probleem

Heb je een suggestie?

Wat kan je zoal melden?

  • een kapot wegdek, losliggende tegels 
  • vernielde of onleesbare verkeersborden
  • sluikstort en zwerfvuil
  • schade aan een speelplein
  • schade aan een bushokje
  • een verstopte riool
  • een gekwetst of dood dier
  • zwerfkatten, ratten en ongedierte
  • waterverontreiniging
  • lichthinder (geen defecte straatverlichting)

Uitzonderingen

Volgende zaken meld je beter elders:


Klachten doorgeven

Voldoet de gemeentelijke dienstverlening niet aan je eisen? Geef dan een klacht door