Honoré Van de Velde (1868-1955)

Geneesheer-bacterioloog

Honoré Van de Velde werd op 3 augustus 1868 in Bellem geboren als zoon van Charles-Louis, landbouwer, die een tijdlang burgemeester was van Bellem. Zijn moeder was Maria Catharina De Bruycker. Hij studeerde in Leuven en behaalde in 1894 het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Het volgende jaar werd hij er assistent bij prof. Denys. Ondertussen studeerde hij voort in Rijsel, Utrecht, Parijs, Wenen, Boedapest en Berlijn. Van de Velde kreeg verschillende vermeldingen zoals bv. in 1897 voor zijn opzoekingen over de noodzaak van het polyvalente antistreptokokkenserum. Dit kon tegen een grote groep bacteriën worden aangewend.

In 1911 monsterde hij aan als scheepsdokter en maakte verschillende reizen naar Amerika, Afrika en Azië. Dokter Van de Velde vestigde zich als arts in Detroit en werd in 1927 Amerikaans staatsburger. Ten slotte kwam hij in 1948 terug naar België. Hij hield er in Aalter nog een beperkte dokterspraktijk op na. Zijn kritiek tegenover de dorpsartsen en de verouderde hygiënische opvattingen bezorgden hem tegenkantingen. Honoré Van de Velde overleed op 29 maart 1955 in de kliniek in Aalter.

Door zijn onderzoek over en zijn uitvinding van het polyvalente antistreptokokkenserum behoorde Van de Velde omstreeks 1900 tot de beroemdste bacteriologen van zijn tijd. In 1901 werd een campagne gevoerd tegen de uitvinder, waarbij de tegenstanders beweerden dat Van de Velde bij zijn onderzoek plagiaat had gepleegd. Door een belangrijke benoeming in Antwerpen ontaardde dit zelfs in een politiek twistpunt, waarover tot in de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd gedebatteerd. Met de steun van enkele eminente collega’s kon Van de Velde na jarenlange strijd toch de authenticiteit van zijn uitvinding bewijzen. Het polyvalente serum bleef als methode standhouden tot de sulfamiden (1936) en antibiotica (1942) zijn rol overnamen.

Bron:

Kunstfotomap Aalter, Merkwaardige figuren te Aalter, Cultuurraad Aalter, 1981.