Jacob-Lieven Van Caneghem (1764-1847)

Industrieel 

Jacob-Lieven van Caneghem is geboren in Ledeberg (Gent). Hij was een textielbaron die fortuin maakte in de expansieve katoenindustrie en bekleedde heel wat belangrijke functies. In 1808 werd Jacob-Lieven de grootste eigenaar van Bellem. Het domein dat hij kocht omvatte onder meer de Kraenepoel en het vroegere heerlijke kasteeldomein (nu Mariahove). Die liet hij vergroten, verdiepen en indijken. Het is aan hem te danken dat de Kraenepoel in zijn huidige vorm als visvijver behouden is gebleven. Van Caneghem vatte in de eerste helft van de 19de eeuw in Bellem door bebossing de ontginning van de onvruchtbare heide aan en wijzigde daardoor in belangrijke mate het toenmalige landschap.

Van Caneghem kocht heel wat goederen op onrechtmatige wijze, maar toch was hij ten zeerste begaan met de minderbedeelden. Zijn mildheid uitte zich ook door het herstel van de kerk van Bellem, het stichten van een godshuis in Gent en het Hospice van Caneghem in Bellem. Tegen de zuidelijke muur van de kerk van Bellem staat het grafmonument van de familie Van Caneghem, een van de meest monumentale grafstenen uit het Meetjesland.

Meer informatie:

Filip Bastiaen, Dirk De Reuck, Ivan Hoste en Luc Stockman, Geschiedenis van Bellem, Aalter, 1994, blz. 285, 290, 292, 314, 371, 372, 534, 535
Roger Defruyt, Jakob-Lieven van Caneghem, in Land van de Woestijne, jg. 2, nr. 1, blz. 20-31