Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten zijn het voorwerp van een zeer uitgebreide en complexe wetgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Binnen het lokaal bestuur Aalter wordt een overheidsopdracht op een volledige en correcte manier voorbereid, gegund en opgevolgd, rekening houdend met de economische, ecologische en sociale criteria die van toepassing kunnen zijn bij het toekennen van een opdracht.

Deelnemen aan een overheidsopdracht?

Als ondernemer heb je toegang tot alle huidige en toekomstige openbare overheidsopdrachten in België en kan je offertes elektronisch indienen via het platform BOSA - eProcurement.

Je kunt ook visitekaartjes op het platform registreren, waardoor het gemakkelijker wordt om je onderneming te vinden en contact op te nemen voor relevante contracten.

Het platform is gratis en staat open voor elke onderneming die geïnteresseerd is in Belgische overheidsopdrachten.