Jaarvergunning


Aanvraag indienen (met registratie)

Voordelen van de registratie:

 • EagleBe zal je profiel onthouden, zo moet je jouw contactgegevens niet bij elke aanvraag opnieuw ingeven.
 • Je kan sneller wijzigingen inbrengen en nummerplaten doorgeven (noodzakelijk voor het afdwingen van het parkeerverbod)
 • Je kan eenvoudig nagaan in welke stap jouw aanvraag zich bevindt.
 • Als je nog iets van informatie moet opzoeken dan zal het systeem onthouden waar je gebleven bent wanneer je terug inlogt.

Vul je toch liever een aanvraag in zonder registratie? Dat kan via onderstaande knop:

Aanvraag indienen (zonder registratie)


Inname van het openbaar domein met hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer op verschillende locaties op het gemeentelijk grondgebied of voor één langdurig werk. De jaarvergunning vervalt steeds op 31 december van het jaar van uitgifte. 


Voorwaarden

 • Je doet deze melding minstens 15 werkdagen vóór de start van het nieuwe kalenderjaar of minstens 15 werkdagen voor de start van het eerstvolgende geplande werk.
 • De inname duurt minimaal 3 maanden (motivatie voor het langdurig karakter van de werken toevoegen) OF er zijn meer dan 3 werken op verschillende locaties (al of niet met variabele tijdsduur).
 • Er is potentieel hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer.

Algemene informatie

 • Je dossier wordt behandeld na het ontvangen van de nodige informatie en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Een jaarvergunning is maximum geldig tot 31 december van het kalenderjaar.
 • Bekijk het reglement over de inname van het openbaar domein. Wanneer je een aanvraag doet, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit reglement.

Prijs

De contantbelasting bedraagt 0,50 euro per vierkante meter per kalenderdag, met een minimum van 25 euro, exclusief:

 • plaatsingskosten parkeerverbodsborden
 • bijkomende kosten bij dringende aanvragen.

In het geval dat de openbare weg niet meer kan gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer en bijgevolg een wegomlegging van toepassing is, wordt bijkomend 60 euro/eerste kalenderdag en 30 euro per elke volgende kalenderdag aangerekend.

Voor het laten leveren, plaatsen en ophalen van parkeerverbodsborden door het lokaal bestuur wordt een bedrag van 20 euro aangerekend.

Indien de termijn van 15 werkdagen voorafgaand aan de inname van het openbaar domein niet kan gerespecteerd, kan de aanvraag uiterlijk 8 werkdagen voorafgaand aan de datum van inname nog worden ingediend. Voor deze aanvraag wordt een bijkomende administratieve kost van 100 euro aangerekend.

Je ontvangt achteraf een factuur van deze kosten.